حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

لکه گیری ظروف

نکات-خرید-ظروف-چینی
ظرایــفی در خریــد ظـروف اولین مطلب این است که باید به شفافیت لعاب آن توجه داشته باشید. این خاصیت لعاب که بر اثر استفاده از مواد مرغوب و شرایط پخت مناسب ایجـاد می‌شود موجب درخشـندگی و زیبایی هر چه بیشترمی‌شود. ...
مهنوش معینی
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X